Wednesday, 18 April 2012

JANGKAR KAPAL

-->
JANGKAR
               Pada kapal yang sedang tertambat pada jangkar, bekerja gaya-gaya sebagai berikut;
1. Gaya oleh arus pada dasar kapal
2. Gaya oleh angin pada bagian atas kapal
3. Gaya inersia akibat pitching dan rolling.
Jangkar dan sistem penjangkaran akan menahan gaya-gaya tersebut sehingga kapal berada pada posisi yang stasioner.
               Peralatan penambat meliputi;
-  Jangkar (anchor)
-  Rantai jangkar (anchor chain)
-  Lubang masuk dan keluar jangkar dan rantainya (hawspipe holes)
-  Stopper
-  Peralatan penarik jangkar (anchor handling equipment)

Kapal biasanya dilengkapi dengan tiga macam jangkar;
1.   Jangkar haluan (bower anchor)
2.   Jangkar arus (stream anchor)
Kedua macam jangkar tersebut berguna untuk menahan posisi haluan atau buritan.
3.   Jangkar cemat (kedges anchor), untuk menarik kapal jika terjadi bahaya.


Pengaturan jangkar harus mampu;
-     Melepaskan jangkar secara cepat sampai kedalaman yang disyaratkan dan dapat menghentikan gerak rantai dengan halus.
-     Mengangkat rantai beserta jangkarnya
-     Dapat menahan kapal pada posisi penjangkaran
-     Siap untuk menyimpan jangkar dan rantainya.

No comments:

Post a Comment

"Yang Copy-Paste, izin yah.! Biar berkah "
Pembaca yang baik. Setelah baca dikomeng. Budayakan Komenk Spontan.